Denetim Sektörüne Ait 2021 Dönemi Verileri İle Bağımsız Denetime Tabi Reel Sektör İşletmelerine İlişkin 2020 Dönemi Temel Göstergeleri Raporu

Denetim Sektörüne Ait 2021 Dönemi Verileri İle Bağımsız Denetime Tabi Reel Sektör İşletmelerine İlişkin 2020 Dönemi Temel Göstergeleri Raporu Bu rapor…

 

KGK – 2021 Takvim Yılına Ait Gelirlerin Kurumumuza Bildirilmesine İlişkin Duyuru

KGK – 2021 Takvim Yılına Ait Gelirlerin Kurumumuza Bildirilmesine İlişkin Duyuru Bilindiği üzere, Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (BDY) 34/1-d…

 

SGK Genel Yazı – İşsizlik Sigortası Primi

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-70467665-202.99-44898069 Tarih: 29.04.2022 Konu: İşsizlik Sigortası Pr…

 

SGK Genel Yazı – SGK İşveren Temsilcisi

SGK İşveren Temsilcisi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-24010506-010.07.01-44893672 Tarih: 29.04.2022…

 

2022 Mart Ayı Sigorta Primlerinin Son Ödeme Tarihi

2022 Mart Ayı Sigorta Primlerinin Son Ödeme Tarihi 2022/Mart Ayı Sigorta Primleri  ile 30.04.2022 Tarihinde Ödenecek Yapılandırma Taksitlerinin Son Öde…2022 Mart Ayı Sigorta Primlerinin Son Ödeme Tarihi 2022/Mart Ayı Sigorta Primleri ile 30.04.2022 Tarihinde Ödenecek Yapılandırma Taksitlerinin Son Öde…

 

Fesih, Vefat, İşi Terk ve Disiplin Cezası Alma Durumlarında Beyanname ve Bildirimlerin Hangi Meslek Mensubu Tarafından Gönderileceği Hakkında Duyuru

Fesih, Vefat, İşi Terk ve Disiplin Cezası Alma Beyanname ve Bildirimleri Meslek odalarımıza ve Birliğimize; mükellefle meslek mensubu arasındaki hizme…

 

SGK – İşveren Temsilciliği Uygulaması

SGK’da İşveren Temsilciliği Uygulaması Başlıyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yüksek istihdam…

 

Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)

Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Gümrük İşlemleri (Seri No: 1) 22 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31817 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE…

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2022-32/66 Sayılı Tebliğe İlişkin Duyuru

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2022-32/66 Sayılı Tebliğe İlişkin Duyuru TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYIL… 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 41) KDV Tebliği (Seri No: 41) 21 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31816 Hazine ve Maliye Bak…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark