Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300)

Gelir Vergisi Genel Tebliği 300 14 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30270  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADD…

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 146)

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri 146 14 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30270  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (..

 

BKK 2017/10944 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BKK 2017/10944 Ülkemize Turist Getiren 14 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30270  Karar Sayısı : 2017/10944 Ekli “Ülkemize Turist Getiren (A) Gr…

 

BKK 2017/10893 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BKK 2017/10893 Nakdi Tazminat ve Aylık 14 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30270  Karar Sayısı : 2017/10893 Ekli “Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlan..

 

BKK 2017/10938 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BKK 2017/10938 Suç Gelirlerinin Aklanması 14 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30270  Karar Sayısı : 2017/10938 Ekli “Suç Gelirlerinin Aklanmasın…

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Değişiklik Yapılması 13 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30269  Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarihl…

 

Türkiye Denetim Standartları Tebliğleri 64, 65, 66, 67, 68, 69 ,70

Türkiye Denetim Standartları Tebliğleri 64, 65, 66, 67, 68, 69 ,70 13 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30269 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim…

 

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Kredi İşlemleri Değişiklik 12 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30268 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 1/11/200..

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Finansal Kiralama Faktoring Kuruluş Değişiklik 12 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30268 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 –…

 

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği 63 11 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30267  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: A…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark