Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Değişiklik 08/08/2019 08 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30856 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli…

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Değişiklik 08/08/2019 08 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30856 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarih…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/14)

Zorunlu Karşılıklar 2019/14 07 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30855 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28…

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1403)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı 1403 07 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30855 Karar Sayısı: 1403 Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Y…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1402)

Yatırımlarda Devlet Yardımları 1402 07 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30855 Karar Sayısı: 1402 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında…

 

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği

Endüstri Bölgeleri 06 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30854 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar…

 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 06 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30854 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 2/2/2019 tarihli…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508)

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir…

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması 1 02 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30850 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nda…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No : 382)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 390)

Milli Emlak Genel Tebliği 390 02 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30850 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2017 tarihli ve 3028…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark