Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Oda Muamelat Yönetmeliği Değişiklik 08 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30264  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: MADDE 1 – 12/9/2005 tarih…

 

Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Borsa Muamelat Yönetmeliği Değişiklik 08 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30264  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: MADDE 1 – 12/9/2005 tar…

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

Transfer Fiyatlandırması Tebliği 3 07 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30263  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 18/11/…

 

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 57 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 230)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği 57 07 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30263  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: A…

 

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 56 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 220)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği 56 07 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30263  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: A…

 

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 55 (Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 200)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği 55 07 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30263  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: A…

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 17)

MASAK Tebliği Sıra No: 17 07 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30263  Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gaze…

 

Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği 07 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30263  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: BİR..

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299)

Gelir Vergisi Genel Tebliği 299 06 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30262  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç..

 

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında Genel Kurul Kararı (No: 208)

Basında Çalışanlara Verilecek Borç Para 06 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30262  Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: 24 Kasım 2017 Basında…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark