Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 09/01/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Kararı

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2018/1 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 09/01/2018 Karar.

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Rıza ÇELEN’in Atanması Hakkında Karar BKK 2017/11155

KGK Başkanlığına Rıza ÇELEN’in Atanması 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299 Karar Sayısı: 2017/11155 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan…

 

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11106

Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı 09 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30296 Karar Sayısı : 2017/11106 Aday çırak ve çıraklar ile işl..

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Yeni 08 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30295  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: BİRİNCİ KISIM Başla…

 

Devlet Yardımları Rehberi

Devlet Yardımları Rehberi Ekonomi Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi 1- İhracata Yönelik Devlet Yardımları 2- Hizmet Sektörlerine Yönelik Devlet Yard…

 

2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 05 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30292  Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amac.

 

2018 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

2018 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı ÖZET : 2017 yılında aktif toplamı 16.727.800 TL’yi veya net satışları toplamı 37.172.600 TL’yi aşan mükellefler ek..

 

2018 Kıdem Tazminatı Tavanı

2018 Kıdem Tazminatı Tavanı 1/1/2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.001,76 TL’dir. T.C. MALİYE BAKANLI…

 

Danıştay Vergi Dava Daireler Kurulu Kararı E. 2017/618 Vergide E-Tebligat Uygulamasında Verilen Cezaların Dayanağının Hukuka Aykırı Olduğu

Danıştay Vergi Dava Daireler Kurulu Kararı E. 2017/618 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Vergide E-Tebligat Uygulamasında Verilen Cezaların Dayanağ…

 

SGK Genelgesi 2017/32

SGK Genelgesi 2017/32 TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82499649-201.02.02-E.6623572 Tarih: 29/12/2017…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark