7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 48)

7143 Sayılı Kanun 10. Maddesi 13/h Süre Uzatımı 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Karar Sayısı: 48 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alac…

 

22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 53)

2006/10731 Kararda Değişiklik 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Karar Sayısı: 53 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu…

 

11/9/2017 Tarihli ve 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 54)

2017/10821 Kararda Değişiklik 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Karar Sayısı: 54 11/9/2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu…

 

Kanunlarda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 57)

Kanunlarda Yapılan Değişikliklere Uyum 57 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Karar Sayısı: 57 Kanunlarda yapılan değişikliklere uyum sağ…

 

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Reklam ve Haksız Ticari 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/1/2015 tarihli ve 29232 sayılı Res…

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/36)

Kırsal Kalkınma 2018/36 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1 – 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Re…

 

Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Havalimanları Yer Hizmetleri Değişiklik 28 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30519 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 23/8/2016 tari…

 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

Yeniden Yapılandırma Tebliği 4 18 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30513 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – …

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) 2019 İnşaat m2 Bedelleri

2019 İnşaat Metrekare Bedelleri 18 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30513 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 29/…

 

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yapı İşleri İnşaat Makine 18 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30513 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 mük…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark