Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılması 19 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30159 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1…

 

2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar BKK 2017/10465

2017 Tarımsal Destekler 19 Ağustos 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30159 DÜZELTME 18/08/2017 tarihli ve 30158 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de alı…

 

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik 18 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30158  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 3/..

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 71 (2018 Yılı Bina İnşaat m2 Birim Maliyetleri)

2018 Bina İnşaat m2 Birim Maliyetleri 18 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30158  Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 29/7/1…

 

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Değişiklik 18 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30158  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 –..

 

Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2017/10543)

BKK 2017/10543 Doğum Yardımı Yönetmeliği 17 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30157  Karar Sayısı : 2017/10543 Ekli “Doğum Yardımı Yönetmeliğind..

 

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar (BKK 2017/10609)

BKK 2017/10609 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam 17 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30157  Karar Sayısı : 2017/10609 Ar-Ge merkezlerinde istihdam e…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2017/10585)

BKK 2017/10585 Yatırımlarda Devlet Yardımları 17 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30157  Karar Sayısı : 2017/10585 Ekli “Yatırımlarda Devlet Ya..

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Finansal Kiralama, Faktoring Muhasebe Uygulamaları 17 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30157  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MAD…

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/9)

Ulusal Meslek Standardı 2017/9 16 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30156  Meslekî Yeterlilik Kurumundan: MADDE 1 – 5/7/2010 tarihli ve 27632 mü…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark