Danıştay 9. Daire Kararı E: 2017/3885 – Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Gereken Faturanın Kağıt Ortamında Düzenlenmesi

Danıştay 9. Daire Kararı E: 2017/3885 Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Gereken Faturanın Kağıt Ortamında Düzenlenmesi 13 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazet..

 

Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü

Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü 456 ve 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda; tebligatı yapan bi…

 

Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB’lerin Kuruma Gönderilme Süresi

Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Talepleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: 41481264-207.02-E.4909683 Tar…

 

Koronavirüs İş Kazası veya Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmedi

Koronavirüs İş Kazası veya Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmedi ÖZET: Koranavirüs (COVID-19) bulaşıcı bir hastalıktır, söz konusu pandemiye maruz ka…

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı 2020/315 – Dernek, Vakıf ve Sendikaların Sicile Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı 2020/315 09 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31122 KURUL KARARI Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: KARAR K…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yatırımlarda Devlet Yardımları 09/05/2020 09 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31122 Karar Sayısı: 2501 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkı…

 

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği (Karar Sayısı: 2505)

Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 09 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31122 Karar Sayısı: 2505 Ekli “Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”ni…

 

SGK Genelgesi 2020/12 – Koronavirüs Genelgesi

SGK Genelgesi 2020/12 – Koronavirüs Genelgesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 96597630-010.06…

 

KDV İadesinde Mücbir Sebep

KDV İadesinde Mücbir Sebep Mücbir Sebep Döneminde KDV İadesinin Yapılma Esasları ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıla…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark