Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SGK Harcama Belgeleri 10 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30447 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 27/6/2007 tarihli ve 26565…

 

Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

Çek Takas Faaliyetleri 09 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30446 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve…

 

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ücretsiz Seyahat Gelir Desteği 08 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30445 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: MADDE 1 – 6/1/2016 tarihli v…

 

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Denetim Kurulu Değişiklik 08 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30445 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Re…

 

SGK Genelgesi 2018/19 (7143 Sayılı Kanun Yapılandırma)

SGK Genelgesi 2018/19 7143 Sayılı Kanun Yapılandırma T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 70467665-202.99-E….

 

SGK’ya Yükümlülüklerini Süresinde Yerine Getirenlere Borçlarını Taksitle Ödeme İmkanı Getirildi

SGK Borçlarını Taksitle Ödeme ÖZET: Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak 1/1/2018 tarihinden başlamak üzere..

 

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Kredi İşlemleri 07 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30444 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli…

 

Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Bankalarca Özkaynak Hesaplaması 07 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30444 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve K…

 

Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2018/1)

Akreditasyon Kullanım Ücreti 2018/1 07 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30444 Türk Akreditasyon Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Teb…

 

Bağımsız Denetim Tebliğleri ve KGK Kararları

Bağımsız Denetim Tebliğleri ve KGK Kararları 06 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30443 (Mükerrer) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartla…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark