Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/109 – Ticareti Terk – Mal Beyanı

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/109 06 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30443 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/109 Karar S…

 

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Yapı Kayıt Belgesi 06 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30443 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar…

 

Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Karar BKK 2018/11662

Girişim Sermayesi Fonları 2018/11662 05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30442 (Mükerrer) Karar Sayısı : 2018/11662 Ekli “Girişim Sermayesi Fon…

 

7143 Sayılı Kanunla İlgili KDV Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler

7143 Sayılı Kanun KDV Beyannamesi 7143 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi gereği 1 no.lu KDV beyannamesinin Matrah kulakçığına “7143 Sayılı Kanunun (6…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

Katma Değer Vergisi Tebliğ 18 05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30442 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 t…

 

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30442 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Da…

 

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)

Gümrük Genel Tebliği Transit Rejimi 6 05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30442 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Da…

 

7143 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2018/1

7143 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2018/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı :87893753-010.06.01[36-11]-69696 Tarih: 28.05.2018 Konu : VE…

 

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği 03 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30440 Kültür ve Turizm Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve..

 

Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Tasfiye Yönetmeliği 03 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30440 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayı…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark