Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:37)

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:7)

Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.


Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık…


Anayasa Mahkemesi Kararı E.2007/50 (5582 Sayılı Kanun Hk.)

5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Hakkında Kanun’un;


Anayasa Mahkemesi Kararı E.2010/66 (5809 Sayılı Kanun Hk.)

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 37. maddesinin (4) numaralı fıkrasının…


Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (BKK 2010/1237)

Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile…


Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2010/1234)

2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı…


Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları… (BKK 2010/1181)

…türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2011 yılı için geçerli olmak üzere


2011 Yılı Vergi Takvimi

Mükelleflerin Vergisel Yükümlülüklerini Hatırlatmak Amacıyla Hazırlanan “2011 Yılı Vergi Takvimi” Yayınlandı.


Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No:279)

Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvillerden Elde Edilen Faizlerin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yapıldığı…


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark