Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.


65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

Kanunda belirtilen aylıklardan yararlanabileceklerin müracaat şekli, hak sahipliğinin tespiti, kontrolü ve ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılması ve Satış İşlemlerine İlişkin Sürenin Uzatılmasına Dair Karar (BKK 2010/964)

4603 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ve…


Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliği No:62)

Bu Tebliğin amacı; …ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının bir kısmının piyasadan çekilerek…


Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Tütün mamulleri üretim tesislerinin kurulması, faaliyeti, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer değişikliği, kapatılması, tütün mamullerinin üretimi, iç…

KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)

ekli “KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)”nın kabulüne, karar verilmiştir.


TEFE Katsayıları (Toptan Eşya Fiyatları Endeksi) (1994=100) 1970 Ocak – 2010 Ekim

(1994=100) 1970 Ocak – 2010 Ekim…


Tüketici Fiyatları Endeksi Ekim 2010 (Açıklamalı)

bir önceki aya göre %1,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,69, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,45


Üretici Fiyatları Endeksi Ekim 2010 (Açıklamalı)

bir önceki aya göre %1,21, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,71 artış


Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik (BKK 2010/956)

Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporculara, spor kulüplerine, teknik direktör ve


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark