Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve…


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması…


İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kurul tarafından başvurular üzerine verilen bütün nihai kararlar ile nihai kararlara karşı açılan davalar sonucundaki mahkeme kararlarının…


Reidin.com INDEXFocus Turkey 2010 Kasım Ayı Konut Sektörü Analizi

Kasım ayında 2007 Haziran=100 temel yıllı Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde bir önceki aya göre %0,22; 2009 yılının Aralık ayına göre %2,19;

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ğ) bendi değiştirilmiş ve aynı fıkraya…


Başbakanlık Genelgesi 2010/26 (Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler Hk.)

2010 yılı Toplu Görüşme sürecinde Kamu İşveren Kurulu ile yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulunduğu Konfederasyonlar arasında


65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Vatandaşlara Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik Değişikliğine İlişkin Basın Duyurusu

Yeni Uygulama Yönetmeliğinde bürokrasinin azaltılması ve referandum ile yürürlüğe giren Anayasa değişikliklerinde belirtilen yaşlı ve özürlülere ilişkin pozitif ayrımcılık…


Tahsilat Genel Tebliği, Seri: A, Sıra No:4

Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden belirlenen ve 21/10/2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) uygulanmakta olan yıllık tecil faiz oranı…


Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) 6.4.1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.


İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark