Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

a) Birinci fıkrada yer alan “Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde…2 TL” ibaresi “Birinci basamak sağlık kuruluşları muayenelerinde… 2 TL”

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark