Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:275) (TASLAK)

Aile Hekimlerinin, Aile Hekimliği Hizmetlerinin Verilmesiyle İlgili Olarak Yapacakları Bazı Ödemelerden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı G.V. Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere…


Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri/4

Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi…


Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin geliştirilmesi, teşvik edilmesi, kayıt altına alınması, izlenmesi ve raporlanması suretiyle planlı…


Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerini Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinden Listeyi Görmek İçin tıklayınız


Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2010/768)

Dahilde İşleme Rejimi Kararının 3 üncü maddesinde yer alan “Döviz Kullanım Oranı” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mevcut olan açılış izin belgesi


Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

…mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı ile isteyecekleri izahatın özelge tayin edilmek veya sirküler…


Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/6)

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını…


Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; ekolojik dengenin korunması, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik tarımsal üretimin ve pazarlamanın…


Reidin.com IndexFcocus Turkey 2010 Temmuz Ayı Konut Sektörü Analizi

Türkiye’nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük ve en çok konut kredisi kullandırılan 7 ilinin aylık TL/M2 satış ve kira verileri, ilgili illerin nüfus yoğunlukları…


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark