Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılması ve Satış İşlemlerine İlişkin Sürenin Uzatılmasına Dair Karar (BKK 2010/964)

4603 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ve…


Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliği No:62)

Bu Tebliğin amacı; …ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının bir kısmının piyasadan çekilerek…


Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Tütün mamulleri üretim tesislerinin kurulması, faaliyeti, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer değişikliği, kapatılması, tütün mamullerinin üretimi, iç…

KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)

ekli “KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)”nın kabulüne, karar verilmiştir.


TEFE Katsayıları (Toptan Eşya Fiyatları Endeksi) (1994=100) 1970 Ocak – 2010 Ekim

(1994=100) 1970 Ocak – 2010 Ekim…


Tüketici Fiyatları Endeksi Ekim 2010 (Açıklamalı)

bir önceki aya göre %1,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,69, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,45


Üretici Fiyatları Endeksi Ekim 2010 (Açıklamalı)

bir önceki aya göre %1,21, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,71 artış


Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik (BKK 2010/956)

Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporculara, spor kulüplerine, teknik direktör ve


İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2010/985)

İhracat Rejimi Kararının ekinde yer alan “A) Kanun, Kararname ve Uluslararası Anlaşmalarla İhracı Yasaklanmış Olan…


TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri I, No:1)

Bu Tebliğin amacı; denetim mesleğinin performansının ve kalitesinin yükselmesine, muhasebe mesleğinin bağımsızlığının ve tarafsızlığının…


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark