Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi değiştirilmiştir.


Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2011 yılında yapılacak uygulamada…


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları

EPDK tarafından uygulanacak 2011 yılı para cezalarına ait tebliğler (4 adet)


Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve…


Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve…


Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması…


İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kurul tarafından başvurular üzerine verilen bütün nihai kararlar ile nihai kararlara karşı açılan davalar sonucundaki mahkeme kararlarının…


Reidin.com INDEXFocus Turkey 2010 Kasım Ayı Konut Sektörü Analizi

Kasım ayında 2007 Haziran=100 temel yıllı Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde bir önceki aya göre %0,22; 2009 yılının Aralık ayına göre %2,19;

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ğ) bendi değiştirilmiş ve aynı fıkraya…


Başbakanlık Genelgesi 2010/26 (Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler Hk.)

2010 yılı Toplu Görüşme sürecinde Kamu İşveren Kurulu ile yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulunduğu Konfederasyonlar arasında


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark